Formularz zapotrzebowania
na wolontariuszy Collegium Mediucum UMK


Czy jednostka zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej na zasadach takich, jak pracownikom wykonującym podobne zadania:

Czy jednostka zapewnia
okresowe badanie w kierunku COVID-19 na zasadach takich, jak pracownikom wykonującym podobne zadania

Podaj wynik: × =